Alle bedrijfsinstallaties en de keuringen en inspecties goed geregeld, van brandslang tot bliksembeveiliging

Met Safanto wordt inzicht gegeven in de status van de vastgoedportefeuille. Het bepalen of uw vastgoed op orde is, kunt u doen aan de hand van de minimum geldende eisen van de wetgeving. In Safanto wordt de status van uw vastgoed naast de wet- en regelgeving gelegd, zodat u zicht krijgt op waar u nog actie moet ondernemen.

Safanto geeft op een eenvoudige en unieke manier inzicht met de Compliance Dashboards.

Safanto is ontwikkeld vanuit de gedachte dat managers informatie over specialistisch werk moeten kunnen interpreteren en sturen, zonder dat ze zelf specialist in het vakgebied hoeven te worden.

Met Safanto krijgt u overzicht over uw vastgoed. In een lijst of geprojecteerd op een kaart ziet u uw hele vastgoed terug. U kunt op verschillende manieren zoeken en filteren. Deze overzichten helpen u met het maken van strategische beslissingen over uw vastgoed of met het maken van goede meerjarenplanningen.

Het managementsysteem Safanto communiceert met de Safanto RI&E-app, waarmee gegevens op locatie door middel van een tablet worden ingevoerd en direct zichtbaar zijn in uw omgeving in Safanto.

ONZE DIENSTVERLENING

Safanto Compliance Systeem

Het bepalen of uw vastgoed op orde is, kunt u doen aan de hand van de minimum geldende eisen van de wetgeving. In Safanto wordt de status van uw vastgoed naast de wet- en regelgeving gelegd, zodat u zicht krijgt op waar u nog actie moet ondernemen.

Alle inspecties in één systeem

In Safanto kunt u zien welke gebouwen keuringsplichtige installaties hebben, wat voor installaties dat zijn en wat de status van de keuring is.

Compleet documentmanagementsysteem

Ook kunt u alle keuringen zien die uitgevoerd zijn, de documenten die daarbij horen en heeft u een planningsoverzicht van de eerstvolgende keuringen.

Ticketsysteem voor het melden van storingen

Meldingen van storingen, lekkages of reparatieverzoeken wordt ook ondersteund in Safanto. In de Storingsmodule werken u en uw co-makers samen aan het zo snel mogelijk oplossen van de melding. Er wordt in Safanto gerapporteerd, inclusief opmerkingen of foto’s en nieuwe actiepunten.

Kostenbesparing door efficiënt werkproces

Uw co-makers kunnen zelf de verwerking in Safanto uitvoeren en de documenten toevoegen. U ziet direct het resultaat.

Samenwerking met specialisten per thema

Safanto geeft inzicht in de volle breedte en diepte van de onderdelen van het vastgoed. Safanto werkt samen met partners die gespecialiseerd zijn in hun vakgebied om de thema’s verder in te vullen.

“Op een solide basis van universele pijlers als de BAG-database en de NlSfB elementenlijst kunnen eenvoudig de resultaten van keuringen, inspecties, onderhoud of conditiemetingen (bv. NEN2767) worden toegevoegd.”

OOK SLIM VASTGOED ONDERHOUDEN? NEEM CONTACT OP

Kom kennismaken met SAFANTO! Bent u specialist, installateur, inspecteur, gebouweigenaar of vastgoedbeheerder?

Postadres:

Safanto B.V.
Waalhaven O.Z. 83 B
3087 BM Rotterdam

Telefoon: +31 (0)85 – 065 34 49
Email: info@safanto.com