Safanto Management System

Met Safanto wordt inzicht gegeven in de status van de vastgoedportefeuille.

Het inzetten van technologieën en het organiseren van datamanagement, wordt steeds belangrijker om te voldoen aan de regelgeving. Safanto stelt organisaties in staat om de gevolgen van beslissingen, over de volle breedte van het beleid, inzichtelijk te beheren.

Safanto management systeem

Alle compliancethema’s zijn inzichtelijk met Safanto. Het op orde hebben van vastgoedthema’s, zoals brand, legionella, veilig werk op hoogte of (elektrotechnische) installaties zijn met Safanto inzichtelijk gemaakt. Maar ook niet-wettelijk verplichte thema’s als bijvoorbeeld de AED kan met Safanto gemonitord worden.

Safanto geeft inzicht in de vastgoedportefeuille, inclusief de status van de gebouwen, zodat daarop gestuurd kan worden.

Losse excelbestanden en papieren rapportages zijn verleden tijd, want in Safanto zijn alle risico’s inzichtelijk en actueel bijgehouden, zodat de continuïteit en koers gemanaged kunnen worden. U kunt de gegevens gebruiken om aan te tonen dat uw bedrijf verantwoord veilig werkt en dus voldoet aan de eisen die u gesteld heeft in het beleid. Maar minstens zo belangrijk is dat uw bedrijf de gegevens kan gebruiken als basis voor verdere verbeteringen.

RI&E app

Naast ons management systeem maken wij gebruik van de Safanto RI&E app, waarmee gegevens op locatie door middel van een tablet worden ingevoerd en direct zichtbaar zijn in het management systeem Safanto.

Neem-contact-op-met-Safanto-button
Safanto_-laptop-scherm

 Belangrijkste voordelen:

  • Alle informatie vanuit één centrale bron geraadpleegd
  • Inzicht in de status van alle compliance thema’s
  • Stuurmodel voor alle vastgoedthema’s
  • Wet- en regelgeving gekoppeld aan de processen
  • Meest actuele informatie over de veiligheidssituatie per complex – in een lijst of op plattegrond
  • In een oogopslag ontbrekende onderdelen zichtbaar, zoals RI&E of Plan van Aanpak of een veilige toegang of werkplek
  • Minder kosten door het voorkomen of tijdig signaleren van risico’s
  • Gebouwen sorteren op veiligheidsniveau